Đầu vào mã số Nhiều bộ thủ Viết tay Bốn góc Kana đầu vào
Bộ thủ Nhiều bộ thủ (cũ) Handwritten (old) SKIP Tùy chọn

Để sử dụng trang này, chọn tùy chọn "Tích tụ như một chuỗi ký tự" trên trang Tùy chọn. Nhấp chuột vào một kana để đầu vào nó. Để katakana đầu vào, click vào Katakana phía trên bàn phím.

Ngôn ngữ:
🙋 Đối với các truy vấn, xin vui lòng email Ben Bullock hoặc sử dụng các diễn đàn thảo luận . / Bảo mật