Đầu vào mã số Nhiều bộ thủ Viết tay Bốn góc Kana đầu vào
Bộ thủ Nhiều bộ thủ (cũ) Viết tay (HTML5) SKIP Tùy chọn
Ngôn ngữ: Trợ giúp

Nhắp chuột vào các phần có trong chữ Hán bạn đang tìm kiếm. Bạn có thể bấm vào chúng một lần nữa để bỏ chọn chúng.

1 2
3
4
5
6
7
8
9
10 11
12 13
Kết quả

Đối với Trung Quốc ký tự đơn giản hóa

Đối với các truy vấn, xin vui lòng email Ben Bullock hoặc sử dụng các diễn đàn thảo luận . / Bảo mật

Trang này được dựa trên RADKFILE và KRADFILE. Thông tin này được sử dụng theo giấy phép từ Từ điển điện tử Nghiên cứu và Phát triển Tập đoàn .