Đầu vào mã số Nhiều bộ thủ Viết tay Bốn góc Kana đầu vào
Bộ thủ Nhiều bộ thủ (cũ) Handwritten (old) SKIP Tùy chọn

Nhắp chuột vào các phần có trong chữ Hán bạn đang tìm kiếm. Bạn có thể bấm vào chúng một lần nữa để bỏ chọn chúng.

1 2
3
4
5
6
7
8
9
10 11
12 13
Kết quả
Ngôn ngữ:
🙋 Đối với các truy vấn, xin vui lòng email Ben Bullock hoặc sử dụng các diễn đàn thảo luận . / Bảo mật

Trang này được dựa trên RADKFILE và KRADFILE. Thông tin này được sử dụng theo giấy phép từ Từ điển điện tử Nghiên cứu và Phát triển Tập đoàn .